Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

Hiljuti jõustus Euroopa Liidu määrus, mille eesmärk on tagada veebiplatvormide ärikasutajatele läbipaistvamad tingimused ja tõhusamad võimalused õiguskaitseks juhul, kui platvormid neid tingimusi ei täida.

Määrusega hõlmatavate veebiplatvormide hulka kuuluvad veebipõhised kauplemiskohad, tarkvararakenduste poed ja sotsiaalmeediateenused, samuti veebipõhised otsingumootorid, olenemata nende asukohast, tingimusel, et nende kliendid on EL-is asutatud ärikasutajad, kes pakuvad kaupu või teenuseid EL-is asuvatele tarbijatele.

„Veebipõhised vahendusteenused on peamised ettevõtluse ja uute ärimudelite, kaubanduse ja innovatsiooni võimaldajad ja neid kasutatakse üha rohkem nii era- kui ka avalikus sektoris,“ ütles MKM-i siseturu asekantsler Kristi Talving. „Sellised teenused pakuvad juurdepääsu uutele turgudele ja võimaldavad ettevõtjatel kasutada siseturu hüvesid. Ühelt poolt suurendavad need tarbijatele pakutavat kauba- ja teenusevalikut ning aitavad kaasa hinnakonkurentsile veebis, teisalt aga tekitavad ka probleeme, mis õiguskindluse tagamiseks tuleb lahendada,“ lisas Talving.

Määruse kohaselt peavad veebiplatvormid läbipaistvuse suurendamiseks kasutama lihtsaid ja arusaadavaid tingimusi, samuti esitama põhjuseid iga kord, kui nad otsustavad oma teenuste pakkumist mõnele ärikasutajale piirata või peatada. Lisaks peaksid platvormid avalikustama peamised parameetrid, mille alusel määratakse ärikasutajate järjestus otsingutulemuste seas.

Õiguskaitse poole pealt kohustab määrus kõiki platvorme kehtestama kiire ja tõhusa ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi ning esitama igal aastal sellekohase aruande (ei kohaldata väike- ja mikroettevõtetele). See eeldab ka, et platvormid määravad oma tingimustes ära kaks või rohkem lepitajat, juhuks kui ettevõttesisese süsteemiga ei ole oma ärikasutajate vahelist vaidlust võimalik lahendada. Samuti tagatakse määrusega äriklientide esindusorganisatsioonidele ja avalik-õiguslikele asutustele õigus algatada kohtumenetlus nende platvormide vastu, kes rikuvad määruses sätestatud nõudeid.

„Tarbijad on veebipõhiste vahendusteenuste kasutamise hästi omaks võtnud, näiteks 2018. aastal tegi veebi teel oste 68 protsenti kõigist internetikasutajatest. Kuid on oluline, et veebiökosüsteem oleks konkurentsivõimeline, aus ja läbipaistev ning ettevõtjad käituvad vastutustundlikult,“ ütles Kristi Talving. „Samasugune keskkond tuleb tagada ka ärikasutajatele,“ lõpetas Talving.

Määrus kohaldatakse 12 kuu möödumisel, st augustis 2020.

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.