Antud Euroopa Komisjoni poolt koostatud graafikutest näeme, kus paikneb Eesti e-kaubandus Euroopa Liidu võrdluses.

 

Esimene graafik  koosneb kolmest agregeeritud indikaatorist (SMEs ehk väike- ja keskmised ettevõtted, käive ning piiriülene müük). Iirimaa tugev positsioon on tingitud mitme suure internetigigandi pea- ja/või harukontorist. Antud graafik võiks ilmestada Eesti võib-olla suurimat kasvupotentsiaali parema positsiooni saavutamiseks. Tegelikult on Eesti alla EU keskmise ja meie peamine kasvupotentsiaal on ikkagi piiriüleses e-kaubanduses ehk lisamüügis väljapoole Eestit!

Teine graafik näitab heledate tulpadega, kus oleme alla Euroopa keskmist ja tumedate tulpadega, kus oleme üle Euroopa keskmise. Kokkuvõtvalt võib öelda, et eestlane ostab piiriüleselt alla Euroopa keskmise ning Eesti väiksemad ja keskmised ettevõtted müüvad onlines, eriti piiriüleselt, oluliselt alla Euroopa keskmise. Eesti E-kaubanduse Liidu tellitud hiljutistest uuringutest tuleb jõuliselt välja, et peamised ostlemist pärssivad tegurid on Eesti e-poodide puhul arendamata mobiilivaade (samas üle 70%, eriti noorte puhul, osteldakse just mobiilsetest seadmetest!) ning liigsete andmete küsimine, keeruline ostuprotsess. E-kaubanduse Liit on seisukohal, et siin peitub Eesti e-kaubanduse kasvuvõimalus ning probleemikohad.

 

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.