Geoblokeering

3.12.2018.a. kaotati ära geoblokeering. Oleme antud teemat käsitlenud seminaridel, emailides, sotsiaalmeedias ja kodulehel. Loodame, et kõik on kursis, kuid võtame mõne lausega põhilise kokku. E-pood võrdsustus tavapoega. Teenindama peab kõiki, kedagi olenevalt e-poodi külastavast riigist ümber suunata ei tohi. Samas ei pea pakkuma tarbijale sobivat makselinki või kohaletoimetamise viisi, kuid kõik e-poes pakutavad makselahendused ning tarneviisid peavad olema kasutatavad olenemata tarbija asukohariigist. Ehk, et kui te pakute Eesti-sisest tasuta tarnet või kohapeale järeletulemist, peab seda saama kasutada ka välisriigi tarbija, kui ta seda soovib.

Töötervishoid, määrad jm

Tööandja ei pea alates jaanuarist 2019.a. enam teavitama tööinspektsiooni oma tegevuse alustamisest, muutmisest, töökeskkonnanõukogu moodustamisest ning töökeskkonnanõukogu iga-aastasest tegevusest. Lisaks ei pea enam uut töötajat saatma 1 kuu jooksul tervisekontrolli vaid katseaja jooksul. Alates 1. jaanuarist tuleb tööandjal sisestada töötamise registrisse iga töötaja tööaja määr ja muudatuse tulemusena ei pea tööandja esitama enam TSD lisal 1 töötaja tööaja määra. Samas ei kehti see enne 2019.a. registrisse kantud isikute kohta vaid 2019.a. lisanduvate.

Madalam tulumaks, miinimupalga- ja sotsiaalmaksu tõus

2019. aastal on äriühingul võimalik esimest korda rakendada 14-protsendilist tulumaksumäära dividendidele, mille suurus on väiksem või võrdne ühe kolmandikuga 2018. aastal juriidilistele isikutele jaotatud kasumist. Madalamat maksumäära on lubatud kasutada ainult juhul, kui kasum jaotatakse juriidilistele isikutele. Kui dividend makstakse välja füüsilisele isikule, tuleb äriühingul täiendavalt kinni pidada veel 7 protsenti tulumaksu.

Miinimumpalk on alates 1. jaanuarist 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot. 2018. aastal olid need vastavalt 500 eurot ja 2,97 eurot. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär tõuseb 2019. aastast 500 euroni. See tähendab, et tööandjal tuleb töötaja sotsiaalkindlustuse tekkimiseks tasuda sotsiaalmaksu vähemalt 165 eurot kuus ja seda ka juhul, kui töötaja teeb tööd osalise koormusega. Muudatus puudutab töötajaid, kelle töötasu jääb alla miinimumpalga. Lisaks mõjutab muudatus juhatuse liikmeid, kes tahavad endale ravikindlustust. See tähendab, et juhatuse liikmed peavad edaspidi maksma senise 155,10 euro asemel 165 eurot, et saada ravikindlustust.

Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasud tõusevad

1. jaanuarist tõstetakse toidu- ja veterinaarjärelevalve eest võetava tunnitasu määra praeguselt 11,5 eurolt 12,3 euroni. Tõusu põhjuseks on veterinaar- ja toiduameti ametnike palgatõus 8 protsenti ning majandamiskulude kasv. Tasu tõstmine mõjutab ca 8100 ettevõtjat.

Jõustub uus isikuandmete kaitse seadus

Alla 13-aastase isiku puhul on isikuandmete töötlemiseks vajalik lapse seadusliku esindaja nõusolek. Isikuandmete töötlemise rikkumise või muu sarnase rikkumise korral on võimalik andmekaitse inspektsioonil määrata rahatrahvi kuni 20 miljonit eurot või kuni 4 % ettevõtte eelmise majandusaasta käibest.

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.