Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

Nn tühja kasseti tasu uue regulatsiooni kohaselt laieneb teoste isikliku kasutuse tasu (mida peab maksma seadme ostja) järgmistele seadmetele: arvutid, nutitelefonid, salvestavad telerid, mälupulgad ja mälukaardid, MP3/MP4-mängijaga telefonid, CD-, DVD-, BD-videosalvestusseadmed, sisemäluga MP3/MP4-mängijad, välised kõvakettad ning optilised andmekandjad. Tasu kogujaks on määratud Eesti Autorite Ühing, kes omakorda kogub tasu seadmete maaletoojatelt ja tootjatelt. Antud muudatus hakkas kehtima alates 1. aprillist. Kuigi veel puudub täpne aruande vorm, tuleb II kvartalis maaletoodud- ja/või müüdud seadmete aruanne esitada 20. juuliks.

Oluline on siinkohal rõhutada, et kohustus arvestada tühja kasseti tasuga seadme müügihinnas on kõigil nimetatud seadmete müüjatel (vastasel korral muutub müüja ise tasu maksjaks, mitte kogujaks) ning see ei sõltu sellest, kas seadet müüakse era- või ärikliendile. See, et tasuga ei ole alates 1. aprillist arvestatud, ei vabasta müüjat kui tasu kogujat selle tasu maksmisest- mis tähendab lihtsustatult öeldes, et EAÜ ees vastutab müüja- kui tasu jäetakse võtmata/tasumata tarbija või maaletooja poolt, vastutab/maksab müüja!

Uue nõude kohta saab lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104032021008?dbNotReadOnly=true

Justiitsministeeriumi uudis: https://www.just.ee/et/uudised/salvestusseadmete-ja-kandjate-tootmisest-ja-importimisest-tuleb-edaspidi-raporteerida-eesti

Lisainfo saamiseks pöördu:

Eesti Autorite Ühing: erakopeerimise tasu projektijuht Viive Lillemäe (668 43 73, viive@eau.org) või
Justiitsministeerium: nõunik Henrik Trasberg, Henrik.Trasberg@just.ee

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.