Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

Uuringu eesmärgiks oli määratleda Eesti elanike internetist ostmine ja selle trendid.

 

Sihtrühm:

Eestimaa elanikud vanuses 15-74 eluaastat. Uuringu tulemused on laiendatavad kogu Eesti 15-74aastasele elanikkonnale.

Uuringu disain:

Kombineeritud meetodil eesti ja vene keeles. Andmeallikateks nii Kantar Emori Atlas-nimeline kui CAWI-buss uuring.

Valim:

  • Atlas-nimelises uuringus küsitlesime 1565 inimest üle Eesti. Valim on moodustatud mitmeastmelise juhuvaliku printsiibil, kus kasutame kombineeritud andmekogumist (algab intervjuuga vastaja kodus, mille järel vastaja täidab veel isetäidetava ankeedi).
  • CAWI-buss uuringus küsitlesime veebi teel 1076 inimese üle Eesti.
  • Viide andmeallikale on toodud iga slaidi paremal all ääres.

 

Küsitlusaeg:

2019.a. jaanuar-mai

Omandiõigus:

Uuringu tulemuste omandi- ja autoriõigus kuulub AS Emorile. E-kaubanduse Liidul ja liidu liikmetel on õigus uuringut kasutada informatiivsena. Turundus- jm materjalides kasutamine ainult Emori eelneval loal.

 

Antud uuring PDF-ina on saadaval ka liikmele sektsioonis. Seal on võimalik tabeleid ja jooniseid suuremana näha. 

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.