Seoses Prügivedu.ee OÜ usaldusmärgise tingimuste rikkumisega 2017. a liikmemaksu võlgnevuse osas, on E-kaubanduse Liidu juhatuse otsusega usaldusmärgis www.prügivedu.ee kodulehelt eemaldatud ja ettevõte liidust välja arvatud 31. jaanuar 2018 seisuga. Ettevõte jätkab usaldusmärgise kasutamist omavoliliselt.

Eesti E-kaubanduse Liit väljastab liitu kuuluvatele ja usaldusmärgise tingimustele vastavatele e-poodidele märgist “Turvaline ostukoht”. Liit omab ainuõigust kaubamärgile (registreerimisnumber 52467) ja on litsentsiandjana koostanud e-kaubandusekvaliteedi nõuded, mis aitavad suurendada tarbijates usaldust e-poodide vastu ning tõsta e-kaubanduse taset ja mainet.

Prügivedu.ee OÜ kodulehele www.prügivedu.ee on antud kaubamärgi “Turvaline ostukoht” kasutusõigus lihtlitsentsi korras 7. jaanuaril 2015 ning tingimustele vastavuse täiendkontroll teostatud 17. septembril 2017. Litsentsiandjal on õigus öelda litsents erakorraliselt üles, kui Litsentsisaaja tegevus ei vasta usaldusmärgise tingimustele ning litsentsisaaja ei ole puudusi kõrvaldanud.

Prügivedu.ee OÜ on usaldusmärgise eemaldamise nõude liidult saanud kirjalikult 2. veebruaril 2018 ja 26. märtsil 2018, millele ettevõte ei ole reageerinud ega märgist kodulehelt eemaldanud. Ettevõte on kantud “Usaldusmärgis eemaldatud” avalikule teabelehele 31. jaanuaril 2018.

Juhime tarbijate tähelepanu, et www.prügivedu.ee rikub usaldusmärgise omavolilise kasutamisega kaubamärgiseaduses sätestatud ainuõigust ning kasutab tarbijate usalduse võitmiseks eksitavat kauplemisvõtet. Vastavalt tarbijakaitseseadusele, peetakse kauplemisvõtet eksitavaks, kui sellega esitatud teave on ebaõige või kui faktiliselt õige teabe esitusviis petab või tõenäoliselt petab keskmist tarbijat ja kummalgi juhul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija selle mõjul tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud. E-kaubanduse Liit on tarbijakaitseseaduse rikkumise lõpetamiseks pöördunud Tarbijakaitseametisse.

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.