Seoses Hifipood OÜ usaldusmärgise tingimuste rikkumisega 2018. a liikmemaksu võlgnevuse osas ja e-poe müügitegevuse lõpetamise osas, on E-kaubanduse Liidu juhatuse otsusega usaldusmärgis www.hifipood.ee kodulehelt eemaldatud ja ettevõte liidust välja arvatud 23. märts 2018 seisuga. Ettevõte jätkab usaldusmärgise kasutamist omavoliliselt.

Eesti E-kaubanduse Liit väljastab liitu kuuluvatele ja usaldusmärgise tingimustele vastavatele e-poodidele märgist “Turvaline ostukoht”. Liit omab ainuõigust kaubamärgile (registreerimisnumber 52467) ja on litsentsiandjana koostanud e-kaubandusekvaliteedi nõuded, mis aitavad suurendada tarbijates usaldust e-poodide vastu ning tõsta e-kaubanduse taset ja mainet.

Hifipood OÜ kodulehele www.hifipood.ee on antud kaubamärgi “Turvaline ostukoht” kasutusõigus lihtlitsentsi korras 30. oktoobril 2017. Litsentsiandjal on õigus öelda litsents erakorraliselt üles, kui Litsentsisaaja tegevus ei vasta usaldusmärgise tingimustele ning litsentsisaaja ei ole puudusi kõrvaldanud.

Hifipood OÜ on usaldusmärgise eemaldamise nõude liidult saanud kirjalikult 21. märtsil 2018 ja 28. märtsil 2018, millele ettevõte ei ole reageerinud ega märgist kodulehelt eemaldanud. Ettevõte on kantud “Usaldusmärgis eemaldatud” avalikule teabelehele 23. märtsil 2018. Ettevõtte kontakttelefon ei tööta ja e-kirjadele ei vastata.

Juhime tarbijate tähelepanu, et www.hifipood.ee rikub usaldusmärgise omavolilise kasutamisega kaubamärgiseaduses sätestatud ainuõigust ning kasutab tarbijate usalduse võitmiseks eksitavat kauplemisvõtet. Kuigi e-poe vahendusel tellimine on peatatud, eksitab e-poe aktiivsena hoidmine ja usaldusmärgise kuvamine tarbijaid.

Vastavalt tarbijakaitseseadusele, peetakse kauplemisvõtet eksitavaks, kui sellega esitatud teave on ebaõige või kui faktiliselt õige teabe esitusviis petab või tõenäoliselt petab keskmist tarbijat ja kummalgi juhul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija selle mõjul tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud. E-kaubanduse Liit on tarbijakaitseseaduse rikkumise lõpetamiseks pöördunud Tarbijakaitseametisse.

Eesti E-kaubanduse Liit
https://e-kaubanduseliit.ee