Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät  ning Kantar Emori tegevjuht Karin Niinas allkirjastasid kahe organisatsiooni vahelise strateegilise koostöö memo. Koostöö peamine fookus on arendada e-kaubanduse uuringuid- saada rohkem infot, mitte piirduda ainult tarbijate ja Eesti turuga. E-kaubanduse Liidul on võimalus kaasa rääkida Kantar Emori e-kaubanduse alaste uuringute küsimuste koostamisel ja eesmärkide seadmisel, pidades silmas E-kaubanduse Liidu liikmete huvisid ja vajadusi. Lisaks võtavad pooled eesmärgiks kaardistada ka lähiriikide nagu baltikumi e-tarbimise trende, mille vastu on Eesti e-kauplejatel üha suurenev huvi. Lisaks rahvusvahelisele mõõtele annab strateegiline koostöö e-liidu ja Emori vahel liidule ligipääsu erinevatele ja rohkematele uuringutulemustele kui senimaani ning võimaluse tõsta ka siin kompetentsi ja pakkuda liikmetele veel rohkemat.