Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

1. juulil jõustub raamatupidamise seaduse muudatus, mille kohaselt tohivad ettevõtted ja juriidilised isikud avalikule sektorile saata arveid ainult e-arvetena. Paberil ja elektroonilisel kujul arveid enam ei aktsepteerita.

Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.

Vaata lisaks:
Raamatupidamise seadus

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.