E-kaubanduse Liidu liikmete üldkogu toimub 25 märtsil 2019.a.
Park Inn by Radisson Central, Stuudio 1 ruum, Narva mnt 7c, Tallinn

Päevakord ja ajakava:
12:30-13:00 Kogunemine, kerged suupisted, liikmete registreerimine
13:00-13:15 Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ning kinnitamine
13:15-13:45 Ülevaade e-kaubanduse seisust ja kitsaskohtadest. Tõnu Väät, E-kaubanduse Liidu tegevjuht
13:45-14:10 Juhatuse aruanne ühingu tegevusest ja tulemustest 2018. aastal.
14:10-14:25 Revisjonikomisjoni hinnangu andmine 2018. a. tegevusele ja 2018. a.
majandusaruande kinnitamine
14:25-14:50 Kohvipaus
14:50-15:20 Liidu 2019 a. tegevusplaani, eesmärkide ja eelarve tutvustamine Liidu tegevjuht Tõnu Väät poolt ning kinnitamine
15:20-15:40 Põhikirja muutmise ettepanekud. Hääletamine
15:40-16:00 Arutelud, liikmete ettepanekud, tagasiside ning koosoleku lõpetamine

REGISTREERI SIIN!