USALDUSMÄRGISE TAOTLUS

Soovin Eesti E-kaubanduse Liidu usaldusmärgist 'Turvaline ostukoht'

Soovin EMOTA usaldusmärgist 'European Trustmark'

 

Eeldused

 • Taotleja on E-kaubanduse Liidu liige.
 • Taotleja on tutvunud usaldusmärgise tingimustega ning märgist taotleva e-kaupluse tegevus ja kodulehekülg vastavad märgisele kehtestatud nõuetele.
 • E-pood kasutab läbivalt andmete krüpteeritud edastamist (HTTPS domeen).
 • E-poe avalehel on kuvatud klienditoe telefoninumber ja e-posti aadress ning nendele vastamise aeg.
 • E-poe avalehel on kuvatud müügitingimused (tutvu näidismüügitingimustega).
 • Taganemisavalduse tüüpvorm on müügitingimuste all esitatud (vaata näidist).
 • Ettevõttel puuduvad maksehäired ning majandusaasta aruanded ja deklaratsioonid on esitatud.
 • E-pood ei ole mustas nimekirjas ega jätnud täitmata tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.

Kinnitan, et taotleja ja e-pood vastab kõigile ülalnimetatud tingimustele.

 

Ettevõtte andmed

Ettevõtte ärinimi:

Registrikood:

Aadress:

Asutamise aeg:

Netokäive (eelmine kalendriaasta):

Domeen, millele märgist taotletakse:

E-poe kategooria:

E-pood avatud alates:

 

Kontaktisik

Nimi:

Ametikoht:

Telefon:

E-post:

Kaubamärgi litsentsilepingu allkirjastaja nimi ja ametikoht juhul, kui erineb kontaktisikust:

 

Tingimustega nõustumine

 • Eesti E-kaubanduse Liidul on vajadusel õigus kasutada ankeedis toodud ettevõtte logo liidu kodulehel ja infomaterjalides.
 • usaldusmärgise saamise otsustab Eesti E-kaubanduse Liidu juhatus 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
 • märgisele kehtestatud nõuete rikkumise korral on Eesti E-kaubanduse Liidul õigus nõuda kvaliteedimärgise e-kauplusest eemaldamist 3 tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse teatamisest.
 • olen volitatud käesolevat avaldust esitama.

Nõustun kõigi ülalnimetatud tingimustega.