Korduma kippuvad küsimused

Liitu koondub palju e-kaubandusega seotud küsimusi nii tarbijatelt kui ettevõtjatelt, mille vastused võivad huvi pakkuda laiemale ringile. Täiendame infot jooksvalt, hoia silm peal!

Tubakaseaduse järgi on alla 18-aastasel suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine Eestis keelatud. Läti e-pood on e-sigarettide Eestisse müügi korral kohustatud tuvastama ostja vanuse juhul, kui e-poe tegevus on suunatud Eesti turule. Kui tegemist on Läti turule suunatud lätikeelse e-poega, siis piiriülese müügi korral Eesti tarbija vanuse tuvastamist nõuda ei saa.

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 49 võib tarbija väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Juhul, kui kleit on tagastatud kasutusjälgedega ja tarbijat on lepingueelselt taganemisõiguse tingimustest teavitatud, võib müüja toote hinnast maha arvestada kauba väärtuse vähenemise.

Välisturgudele laienemisel tuleb lähtuda sihtriigi seadusandlusest, nii nagu Eesti turule sisenevad rahvusvahelised e-poed järgivad Eestis kehtivaid seaduseid. Juunis 2014 jõustunud võlaõigusseaduse muudatused küll ühtlustasid mitmeid e-kaubandusega seotud protsesse liikmesriikides nagu kauba tagastamine jne, kuid sellega on kaetud vaid seadusest tulenevad miinimumnõuded. Ekspordi korral tuleb juhinduda sihtriigis e-kauplejale kehtestatud nõuetele.
Eesti turule suunatud e-poe võõrkeelde tõlkimine ei too kaasa kohustust lähtuda teiste liikmesriikide seadusandlusest, kui oste juhtuvad tegema ka piiriülesed kliendid (v.a. digiteenuste korral).

Kaks peamist praktikat mida on soovitatud:
1) hoida alles serveri logid kust on näha, et see dokumenti on vaadatud vastava isiku IP aadressilt. See, et logid on tavainimesele hoomamatud ei mängi rolli, kui vaja siis tellitakse ekspertiis;
2) saata info konkreetse tehingu kohta peale tehingut kliendi e-mailile. Jällegi, muidugi saab väita, et ma ei saanud kätte vms, aga kohus arvestab kõiki infodetaile ja kui on juba kombinatsioon kahest udusest nagu saadetud e-mail ja serveri logi, siis kipub õigus müüjale jääma. Attachis peaks siis olema nii lehe üldtingimused kui tagastustingimused jne, kõik mis nõutakse.

Registreerimise nõue ei ole seadusega vastuolus, küll aga võib see eemale peletada vähem uudishimulikud kliendid ja impulssostjad. Nagu öeldakse, otsustab klient esimeste sekundite jooksul, kas talle meeldib e-poes, kuhu ta sihilikult või juhuslikult sattunud on.

Kui e-poe müügitingimustes on kirjas, et lepingust taganemise korral maksab asja tagastamisega kaasnevad kulud tarbija, tuleb e-poel tarbijale kompenseerida tellimisel tasutud postikulu. Juhul, kui tellimuses oli mitu toodet ja tagastasite tellimuse osaliselt, tuleb postikulu tagastada proportsionaalselt. Näiteks tellisite kaks toodet ja postikulu oli 3€. Tagastasite ühe toote ja tasusite tagastamisega kaasnenud postikulu. Sellisel juhul peab müüja tagastama kaubahinna + postikulu summas 1,50€. Kui asja tagastamisega kaasnevad kulud maksab müüja, ei ole kohustust tagasi maksta kättetoimetamisega kaasnenud postikulu (v.a. defektse või valesti saadetud kauba korral).

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.