LIITUMISAVALDUS

Ettevõte soovib liituda

lihtliikmena (juriidilised isikud, kes müüvad kaupu või teenuseid interetis)toetajaliikmena (e-kaubandusega seotud juriidilised isikud, kes ei müü kaupu ega teenuseid internetis)

 

Eeldused

  • Taotleja on tutvunud Eesti E-kaubanduse Liit MTÜ põhikirjaga
  • Taotlejal puuduvad maksuvõlgnevused, esitamata majandusaasta aruanded või maksudeklaratsioonid

Kinnitan, et taotleja vastab nimetatud tingimustele.

 

Ettevõtte andmed

Ettevõtte ärinimi:

Registrikood:

Postiaadress:

Asutamise aeg:

Netokäive (eelmine kalendriaasta):

Töötjate arv:

Domeen/e-pood, millega on soov liituda:

Tegevusala kategooria:

 

Kontaktisik

Nimi:

Ametikoht:

Telefon:

E-post:

E-post, kuhu saata arved:

 

Ettevõtte lühitutvustus

Kasutame tutvustusteksti Facebookis, uue liikme tervituse juures.

 

Soovin uudiskirja

Saadame kord nädalas e-kaubandusega seotud uudiseid, infot seminaride ja liikmeürituste kohta ning ülevaate liidu tegemistest.

 

Avalduse tingimustega nõustumine

  • Kinnitan, et Eesti E-kaubanduse Liidul on vajadusel õigus kasutada ankeedis toodud ettevõtte logo liidu kodulehel ja infomaterjalides.
  • Kinnitan, et tasume Eesti E-kaubanduse Liidu poolt esitatud liikmemaksu arve (liht- ja individuaalliige summas 350 € kalendriaastas, toetajaliige summas 700 € kalendriaastas) ja ühekordse liitumistasu summas 50 €.
  • Olen teadlik, et liikmelisus algab peale liitumisarve tasumist.
  • Kinnitan, et olen volitatud käesolevat avaldust allkirjastama.

Nõustun tingimustega

 

Kommentaar