Miks astuda Eesti E-kaubanduse Liidu liikmeks?

Kõigil e-kauplejatel on sarnased mured ja küsimused. Koos on neist palju lihtsam jagu saada! Me tahame olla e-kaubanduse kompetentsikeskus ja e-kaupleja abimees, kes vajadusel nõu annab, tema eest seisab ja esindab seadusloomes ning avalikus sektoris. Ülevaate E-kaubanduse Liidu tegemistest leiad siit

Täna kuulub E-kaubanduse Liitu 229 e-kauplejat ja e-kaubandusega seotud ettevõtet. 

 

Eesti E-kaubanduse Liit sobib Sulle kui:

  • soovid saada abi ja nõu e-kaubandusalastes küsimustes
  • soovid e-poele usaldusmärgist  “Turvalise Ostukoht”
  • soovid osaleda liikmete TASUTA hommikuseminaridel 8 x aastas
  • soovid olla esimesena kursis meie valdkonna uudistega
  • soovid osaleda liidu konverentsil ja seminaridel alati 40 % soodsama hinnaga
  • soovid ühisüritustel teiste e-kauplejatega suhelda ja kogemusi vahetada – liit peab sünnipäeva augustis ja jõulupidu koos Kaupmeeste Liiduga detsembris 
  • soovid TASUTA osaleda E-smaspäeva kampaanias, mis toimub mais ja novembris
  • vajad toetust mõne riigiameti või institutsiooniga suhtlemisel
  • oled huvitatud ausa konkurentsi ja läbipaistva ärikeskkonna tekkest internetis
  • soovid kuuluda erialasesse ühendusse

 

Kuidas astuda liikmeks?

Eesti E-kaubanduse Liiduga liitumist saavad taotleda kõik äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad,  kes omavad e-poodi ja kelle äri oluliseks osaks on e-kaubandus ja/või kelle tegevus on seotud e-kaubandusega.

Äriühingud
Liituda saad lihtliikmena (e-poed) või toetajaliikmena (logistika, arendus, turundus, maksed jne). Liikmemaks 350 € kalendriaastas kehtib liht- ja individuaalliikmetele. Liikmemaks 700 € kalendriaastas kehtib toetajaliikmelete.

ESITA AVALDUS SIIN

 

Eraisikud
Eesti E-kaubanduse Liidu liikmeks saavad astuda ka eraisikud, kes tunnevad soovi panustada ühe kiiremini areneva ärivaldkonna arengusse.

Palume täita liikmeks astumise avalduse ning saata see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@e-kaubanduseliit.ee.

 

Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 30 päeva jooksul arvates avalduse laekumisest.

 

Liikmemaks

Liikmemaks lihtliikmele ja individuaalliikmele on 350 eurot aastas, liitumistasu on 50 eurot. Juhul, kui liikmel on kaks või enam domeeni, millega soovitakse liituda, on liikmemaks iga järgneva domeeni eest 175 eurot aastas.

Liikmemaks toetajaliikmele on 700 eurot aastas, liitumistasu on 50 eurot

Liikmemaksu periood on kalendriaasta ja maksetähtaeg 21 päeva. Uus liige maksab liikmemaksu vastavalt liitumiskuu ja järgnevate kuude arvule (näiteks perioodi mai-detsember 2018 liikmemaks lihtliikmele on 233,33 eurot ja toetajaliikmele 466,67 eurot). Edaspidi makstakse liikmemaksu arve alusel uue kalendriaasta alguses. Liikmelisus algab peale liikmemaksu arve tasumist. Liikmelisuse lõpetamisel kalendriaasta liikmemaksu ei tagastata.