Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

Kõik, mida kaupleja siin teha saab ja teha võib, peab olema kehtivate seadustega kooskõlas. Ehk, et kauba väärtuse vähenemine võib seisneda eeskätt puhastamis- ja parandamiskuludes ning kui kaupa ei saa enam müüa uuena, objektiivselt põhjendatud kahjus, mis tekib kauplejale tagastatud kauba müümisel kasutatud kaubana. Seda, kas tarbija läks kauba kasutamisel kaugemale sellest, mis oli vajalik veendumaks kauba olemuses, omadustes ja toimimises, tuleb hinnata vaidluse korral iga juhtumi puhul eraldi. Kahjuks. Ja kahjuks ongi siin natukene kaupleja jaoks ebamääraselt seadus tõlgendatud. 14-päevase  tagastamisõiguse  kasutamiseks  ei  tohi  tellitud  kaupa  kasutada  muul  viisil  kui  on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes, nt rõiva selgaproovimisel kaupluses ei eemaldata tootja etikette. Kui  kaupa  on  kasutatud  muuks  otstarbeks  kui  on  vajalik  kauba  olemuses,  omadustes  ja toimimises  veendumiseks  või  sellel  on  kasutamise  või  kulumise  märke,  on  veebipoel  õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Tarbijale tuleb kindlasti lepingutingimustes meelde tuletada, et tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab ta tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on välja töötanud juhendi e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele, samuti on põhjalikud näidised ja selgitused kättesaadavad Eesti E-kaubanduse Liidu kodulehel aadressil https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/

 

Ero Liivik, E-kaubanduse Liidu jurist

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.