Aeg:
12/04/2017 @ 13:00 – 16:00
2017-04-12T13:00:00+03:00
2017-04-12T16:00:00+03:00
Koht:
Öpiku Konverentsikeskus
Valukoja 8
11415 Tallinn
Eesti
Osalustasu:
tasuta
Kontakt:
Eestu E-kaubanduse Liit
+372 5023 456

Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 20 lg-le 2 ja Eesti E-kaubanduse Liidu põhikirja punktile 4, teatab Eesti E-kaubanduse Liidu juhatus:
 
Liikmete korraline üldkoosolek toimub 12. aprillil kell 13:00-16:00.

Asukoht: Öpiku Konverentsikeskus (Valukoja 8, Tallinn), II korrus. Vaata: http://opiku.ee/opiku//konverents/
Parkimine: Parkida on võimalik nii Põhja-, Lõuna- kui ka Idaparklas, parkimiskella kasutades on võimalik parkida 2 tundi tasuta.

Koosoleku avaettekandes räägib vandeadvokaat Mari Matjus uuest andmekaitsemäärusest, mis jõustub 2018. a. mais. EL-i otsekohalduv määrus karmistab oluliselt isikuandmete töötlemiseks vajaliku nõusoleku tingimusi.

Päevakord:

 • 12:30-13:00  Kogunemine ja liikmete registreerimine 
 • 13:00-13:30 Euroopa Liidu andmekaitsereform – olulised sammud kliendiandmete kogumisel
                           Mari Matjus, advokaadibüroo Jesse & Kalaus vandeadvokaat

 • 13:30-13:50 Koosoleku avamine
                           Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

 • 13:50-14:20  Juhatuse aruanne ühingu tegevusest ja tulemustest 2016. aastal

 • 14:20-14:30 Revisjonikomisjoni hinnang juhatuse 2016. a tegevusele ja 2016. a majandusaruande 
                         kinnitamine

 • 14:30-15:00  Kohvipaus
 • 15:00-15:30  Liidu 2017. a tegevusplaani ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine

 • 15:30- 16:00  Arutelud ja koosoleku lõpetamine 

Liikmete ettepanekud
Palume liikmete seisukohti ja ettepanekuid koosoleku päevakorra kohta e-mailile: info@e-kaubanduseliit.ee või registreerimisvormi vahendusel hiljemalt 10. aprilliks

Osavõtt on liikmele tasuta, eelduseks on 2017. a. liikmemaksu tasumine.

Üldkoosolekul osalemine registreeri palun hiljemalt 10. aprilliks. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekus osaleb või on esindatud 20% liikmete koguarvust ehk vähemalt 38 liiget