When:
21/02/2018 @ 13:00 – 16:00
2018-02-21T13:00:00+02:00
2018-02-21T16:00:00+02:00
Where:
Radisson Blu Hotel Olümpia
Liivalaia 33
10114 Tallinn
Eesti
Cost:
Free
Contact:
Signe K
+372 5023 456

Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 20 lg-le 2 ja Eesti E-kaubanduse Liidu põhikirja punktile 4, teatab Eesti E-kaubanduse Liidu juhatus:

 
Liikmete korraline üldkoosolek toimub 21. veebruaril kell 13:00-16:00.

Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn), saal Gamma 
Parkimine: vaata parklaid.

Päevakord:

 • 12:30-13:00  Kogunemine ja liikmete registreerimine 
 • 13:00-13:20  Koosoleku avamine
                           Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

 • 13:20-14:00  Juhatuse aruanne ühingu tegevusest ja tulemustest 2017. aastal

 • 14:00-14:15  Revisjonikomisjoni hinnang juhatuse 2017. a tegevusele ja 2017. a majandusaruande 
                         kinnitamine

 • 14:15-14:40  Kohvipaus
 • 14:40-15:00  Liidu 2018. a tegevusplaani ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine

 • 15:00-15:40  Uue juhatuse valimine ja revisjonikomisjoni kinnitamine
 • 15:40- 16:00  Arutelud ja koosoleku lõpetamine 

UUE JUHATUSE VALIMINE
Vastavalt liidu põhikirjale, on liikmetel õigus valida ning olla valitud Eesti E-kaubanduse Liidu juhatusse. Ettepanekud juhatuse liikme kandidaatide kohta tuleb esitada kirjalikult, hiljemalt 16. veebruariks aadressile info@e-kaubanduseliit.ee. Juhatuse liikme kandidaadilt ootame:

 • Foto

 • Lühitutvustus

 • Visioon, millisena näed liidu arengut järgmise 2 aasta jooksul ja kuidas ise sellesse juhatuse liikmena panustaksid

Juhatuse liikme kandidaatidega saad tutvuda SIIN, lisame kandidaate vastavalt esitamise järjekorrale kuni 16. veebruarini. Juhatuse valib üldkoosolek, iga kandidaat saab sõna lühitutvustuseks.

Juhatusse valitakse 9 lihtliiget ja 4 toetaja- või individuaalliiget. Juhatuse volituste tähtaeg on 2 aastat. Juhatus koguneb iga kuu viimasel kolmapäeval kell 15:00-17:00 (v.a. aprill ja juuli). 

LIIKMETE ETTEPANEKUD
Palume liikmete seisukohti ja ettepanekuid koosoleku päevakorra kohta e-mailile: info@e-kaubanduseliit.ee või registreerimisvormi vahendusel hiljemalt 16. veebruariks

REGISTREERIMINE

Üldkoosolekul osalemine registreeri palun hiljemalt 16. veebruariks. Osavõtt on liikmele tasuta, eelduseks on 2018. a. liikmemaksu tasumine. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekus osaleb või on esindatud 20% liikmete koguarvust ehk vähemalt 44 liiget

Lisainfo: Signe Kõiv, mobiil: 5023 456, e-mail: info@e-kaubanduseliit.ee