Otsing

Palun vajuta enter / Return, et alustada otsingut

E-kaubanduse Liitu ja liidu liikmeid nõustavad alates käesolevast Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Keijo Lindeberg, Aldo Vassar ja Gregori Palm, kes on spetsialiseerunud erinevatele õiguse valdkondadele. Üheskoos suudetakse pakkuda liidule ja liidu liikmetele kvaliteetset õigusabi kõigis küsimustes, millega e-kaubanduse käigus kokku puututakse!

Tänapäeva õiguslikult keerukas maailmas ei saa eeldada, et üks jurist või advokaat tunneb kõiki õiguse valdkondi samaväärselt hästi. See on ka põhjuseks, miks E-kaubanduse Liit valis koostööpartneriks Advokaadibüroo LINDEBERG. Kaasates liidu ja liidu liikmete nõustamisse mitte juriste vaid advokaate ning suisa mitu, on tagatud kvaliteetne õigusteenus nii klassikalistes e-kaubandust puudutavates küsimustes kui ka spetsiifilisematest valdkondades, näiteks äriühingute asutamine, investorite kaasamine (osanike lepingud, osakapitali suurendamine), kaubandusalase kuritegevuse ohvriks langenud e-kaupmeeste nõustamine jms. Järjest olulisemaks muutuvad ka andmekaitse ja intellektuaalse omandiga seotud probleemid, millega paratamatult puutuvad igapäevaselt kokku ka e-kaubandusega tegelevad ettevõtted. Lisaks hakkab esindama E-kaubanduse Liitu ja e-kaupmehi Tarbijavaidluskomisjoni e-poodi kaebuste lahendamisel põhiliikmena vandeadvokaat Keijo Lindeberg.

Edaspidi avaldame koostöös Advokaadibüroo LINDEBERG advokaatidega regulaarselt postitusi, kus anname praktilisi õiguslikke soovitusi erinevates e-kaubandusega seotud küsimustes.

Advokaadibüroo LINDEBERG kontorid asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Erihinnaga ollakse nõus esindama ja aitama ka liidu liikmeid!

Kiirelt ühendust saab läbi liidu või otse info@lindeberg.legal

Liitu uudiskirjaga

Väärt uudised, praktilised nõuanded ning siseinfo Eesti e-kaubanduse kohta.