Eesti E-kaubanduse Liit kuulub üleeuroopalise katusorganisatsiooni EMOTA ridadesse, kes on eeskõnelejaks ja e-kauplejate huvide eest seisjaks Euroopas. EMOTA koondab 20 e-kaubandusliitu, suurkorporatsioone (Alibaba, Amazon) ja toetajaliikmeid (DHL, DPD, UPS) üle maailma. Alates 2015. aastast väljastab EMOTA üleeuroopalist usaldusmärgist “European Trustmark“.


EMOTA akrediteeris Eesti E-kaubanduse Liitu usaldusmärgise “European Trustmark” väljastajana, mis annab Eesti e-poodidele märgise kasutusõiguse. Väljastusõigus on üheteistkümne riigi e-kaubandusliidul: Austria, Belgia, Horvaatia, Eesti, Soome, Kreeka, Saksamaa, Holland, Sloveenia, Rootsi ja Šveits. Kokku on sertifitseeritud ligi 17 000 e-poodi, kes on kantud EMOTA registrisse.

Eestis on “European Trustmark” kasutusõigus kõigil E-kaubanduse Liitu kuuluvatel e-poodidel, kellele on väljastatud usaldusmärgis “Turvaline ostukoht” ja kes vastavad alljärgnevatele tingimustele:

 
1) Sõlmitud on kaubamärgi litsentsileping usaldusmärgise “Turvaline ostukoht” kasutamiseks;
 
2) Märgis on e-poe avalehel lingitud liidu usaldusmärgisega e-poodide lehele;
 
3) E-poes on kasutuses läbiv SSL-sertifikaat (HTTPS:// domeen);
 
4) Kõik järelkontrolli raames edastatud parandused on teostatud;
 
5) Puuduvad EMTA maksuvõlgnevused ja esitamata deklaratsioonid/ majandusaasta aruanded.

Usaldusmärgis “Turvaline ostukoht” on väljastatud kokku 86-le E-kaubanduse Liidu liikmele. E-kaubanduse Liitu kuulub kokku 205 e-poodi ja e-kaubandusega seotud ettevõtet. Nii usaldusmärgise “Turvaline ostukoht” kui EMOTA märgise taotlemine on e-poodidele tasuta ja sisaldub liikmemaksus. Liidu missioon on e-kaubanduse arendamine Eestis ning liikmete huvide esindamine riigiametites ja õigusloomes. Liit viib läbi e-poodide kampaaniapäeva E-smaspäev, korraldab “E-tegu” konkurssi ja organiseerib temaatilisi seminare e-kaubandusalase teadlikkuse tõstmiseks.

Lisainfo: 

Signe Kõiv
Juhatuse esimees
Eesti E-kaubanduse Liit
info@e-kaubanduseliit.ee
Telefon: +372 5023 456
https://e-kaubanduseliit.ee